Фоміцька Надія Василівна

Інформація

про науково-педагогічного працівника

кафедри публічного управління та адміністрування

 

Фоміцька Надія Василівна

Доцент  кафедри. Кандидат наук з державного управління з 2007 р., доцент кафедри державного управління та менеджменту

Працювала в органах влади на різних посадах, остання – заступник голови Дергачівської районної ради Харківської обл. Пізніше – викладач на різних посадах ( остання професор) Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м.Харків.

З вересня 2016 р. – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, з 2017 р. – професор кафедри.

Дисципліни, які  викладала які викладала раніше:

Бакалаврат для спеціальності 073 «Менеджмент» – «Управління антикризовою діяльністю й організаційним розвитком підприємств», «Панування діяльності підприємства», «Державне та регіональне управління», «Теорія систем та системний аналіз».

Магістратура для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – «Теорія та історія державного управління», «Вступ до публічного адміністрування», «Методологія та організація наукових досліджень», «Планування розвитку територій», «Філософія та методологія публічного управління», «Контроль у державних інституціях».

Аспірантура для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування – «Проектний менеджмент».

Зараз викладає «Багаторівневе врядування. Модуль: теорія управління», «Контроль у публічному управлінні»

2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація державної влади на територіальному рівні» тема дисертації, за спеціальністю 25.00.01 – теорія державного управління.

2012р. – докторантуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Тема докторської дисертації «Інституціональне забезпечення адміністративно-територіального устрою держави».

Сфера наукових інтересів (дуже стисло, коротко про ті проблеми, дослідження яких є пріоритетними для викладача. До сфери наук. інтересів Фоміцької Н.В.. входять питання: контроль у державному управлінні, теорія систем та системний аналіз, адміністративно-територіальний устрій держави, децентралізація влади в Україні.

Загальні здобутки викладача у сфері науково-педагогічної діяльності. На сьогодні Фоміцька Н.В. має понад 100 публікацій, з них:

наукового характеру Фоміцька Н.В. має понад 10 статей у колективних монографіях; понад 20 наукових статей у наукових фахових виданнях України; 4 у міжнародних наукових виданнях, з них одна – у Scopus,; видано у співавторстві наукова розробка «Методичні рекомендації з організації взаємодії органів державного управління та органів місцевого самоврядування». Фоміцька Н.В. має понад 40 тез – участь у різного роду наукових конференціях, конгресах, круглих столах.

навчально-методичного характеру : видані три посібники з грифом МОН «Теорія систем для менеджерів»; «Контроль у державних інституціях» «Публічне адміністрування в Україні» у 2012 р. (у співавторстві), Фоміцька Н.В. має статті у навчальних підручниках, енциклопедії та енциклопедичному словнику з державного управління; розроблені та опубліковані опорні конспекти лекцій одноособово «Методологія системного підходу та наукових досліджень», у співавторстві «Логіка», «Теорія та історія державного управління»; розроблено понад 20 НМК дисциплін, здійснено ряд інших методичних розробок для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування (методичні рекомендації, ОПП тощо);

У 2017 р. була членом спеціалізованої вченої ради К 26.891.02.

Була опонентом із захисту кандидатських дисертацій у ХарРІ НАДУ та ОРІ НАДУ.

Має ряд Почесних грамот, Подяк від органів місцевого самоврядування та державних установ (2007-2015рр).

Фоміцька Н.В. пройшла підвищення кваліфікації в Києво-Святошинському районному центрі зайнятості Київської обл. за темою «Організація роботи базового центру зайнятості в умовах впровадження нового Регламенту роботи» (2017); стажування в Національній академії державного управління при Президентові України за темою «Управління розвитком соціально-економічних та територіально-адміністративних систем» (2017.); стажування у НАДС у межах Швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні «DOCCU»  (курс «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» для викладачів ВНЗ, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» жовтень-листопад 2017 р,  має свідоцтво майстер-тренера №21042017-10  від 21.04. 2017.