14.12.2018
Відбудеться семінар для керівників та фахівців відділів фінансів ОЦЗ, фахівців відділів розслідування страхових випадків ...
14.12.2018
Відбудеться семінар для: керівників відділів організації надання соціальних послуг ОЦЗ, заступників директорів – ...

Кафедра публічного адміністрування

Кафедра створена у 2016 році і є навчально-науковим структурним підрозділом Інституту, викладачі якої здійснюють навчальну, методичну та науково-дослідну роботу з метою підготовки та перепідготовки фахівців відповідно до державних вимог і стандартів. Кафедра є випусковою зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування».

Навчальний процес забезпечується 7 викладачами, серед яких 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, 3 з яких мають звання доцента.

Діяльність кафедри спрямована на науково-методичне забезпечення навчального процесу з публічного управління та адміністрування. Усі викладачі кафедри мають досвід науково-педагогічної роботи, а також стаж відповідної практичної діяльності, переважно в органах державної виконавчої влади і органах місцевого самоврядування.

 

каб. 317

тел.: (044)-503-31-86

e-mail: kpbadm@ukr.net

 

Професорсько-викладацький склад:


Ворона П.В..jpgВорона Петро Васильович - завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, доцент, депутат Полтавської обласної ради IV-VII cкликань, автор та співавтор близько 300 наукових та науково-методичних праць з актуальних проблем теорії і практики публічного управління, партології, місцевого самоврядування, функціонування виборчих систем та адміністрування у різних сферах життєдіяльності суспільства. Державний службовець 3 рангу та службовець місцевого самоврядування 1 рангу (голова Полтавської обласної ради VI cкл.).  Учасник АТО. Голова громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс»». Фоміцька

Фоміцька Надія Василівнапрофесор кафедри. Кандидат наук з державного управління з 2007 р., доцент кафедри державного управління та менеджменту. Закінчила докторантуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в листопаді 2012 р. Викладає дисципліни: «Державне та регіональне управління», «Планування діяльності підприємств», «Проектний менеджмент».
Баришнiков Володимир Миколайович.jpg

Баришніков Володимир Миколайович – професор кафедри. Кандидат технічних наук з 1973 р., доцент кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури. Має багаторічний досвід роботи в центральних органах державної виконавчої влади на керівних посадах. Викладає дисципліни: «Організація діяльності державних посадових осіб», «Кадрова політика та державна служба», «Організація діяльності державного службовця».

 IMG_7264.JPG

Міщенко Катерина Семенівна – доцент кафедри. Кандидат наук з державного управління з 2009 р. Учений секретар ученої ради Інституту, має багаторічний досвід роботи в центральних органах державної виконавчої влади. Викладає дисципліни: «Публічне адміністрування», «Теоретичні засади соціального захисту вразливих верств населення», «Комунікація в публічному адмініструванні».

 


Бобрицький.jpg

Бобрицький Леонід Володимирович – доцент кафедри. Кандидат юридичних наук з 2014 р., Має багаторічний досвід роботи в центральних  та регіональних органах державної виконавчої влади. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Працював на командних та керівних посадах у збройних силах та правоохоронних органах, наукових посадах при Раді національної безпеки і оборони України. Має спеціальне звання полковника міліції, неодноразово нагороджувався відомчими нагородами МВС та РНБО України. Викладає дисципліни:  «Правознавство», «Адміністративне право», «Вступ до європейського права», «Історія європейської інтеграції», «Інтелектуальна власність» та ін.Мельник.jpgМельник Яна Віталіївна - доцент кафедри. Закінчила Національний університет «Львівська політехніка» (2005 р.) за спеціальністю «Фінанси». Кандидат наук з державного управління з 2015 р. Має досвід роботи в центральних органах державної влади та місцевого самоврядування. Працювала помічником - консультантом народного депутата України. Викладає дисципліни: «Адміністративний менеджмент», «Публічне адміністрування», «Комунікація в публічному адмініструванні», «Методологія та організація наукових досліджень». Має 16 наукових праць.
Сєрьогіна Наталія Олексіївна – доцент кафедри. Кандидат юридичних наук з 2010 р., доцент кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін. Викладає дисципліни: «Конституція та врядування», «Вступ до європейського права», «Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості», «Трудове законодавство та правове регулювання зайнятості».

 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 • Pablic Management та процеси децентралізації в Європі
 • Вступ до європейського права
 • Вступ до публічного адміністрування
 • Гендерні відносини та гендерна політика в суспільстві
 • Електронне врядування
 • Інституційні основи ЄС
 • Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції
 • Кадрова політика та публічна служба
 • Керівник адміністративної служби
 • Комунікація в публічному адмініструванні
 • Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Організація діяльності посадових осіб
 • Планування розвитку територій
 • Політичні інститути і процеси
 • Право. Конституція та врядування
 • Публічні фінанси
 • Регіональна політика та розвиток
 • Реформи в Україні
 • Теорія організації
 • Територіальне управління в Україні в умовах реформ
 • Техніка адміністративної роботи

 

Результати науково-дослідної та навчально-методичної роботи відображені в таких публікаціях:

Ворона П. В. Питання розвитку місцевого самоврядування у програмах політичних партій України [Текст] / П. В. Ворона. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – 60 с. – (Серія „Досвід державотворення”).

Ворона П. В. Партії, вибори, місцеве самоврядування [Текст]: електоральний зріз уподобань виборців Полтавщини / П. В. Ворона. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007. – 144 с. – (Серія „Досвід державотворення”). 

Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії  в Україні [Текст] : [Монографія] / П. В. Ворона. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – 184 с.

Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади [Текст] :  [монографія] / О. В. Власенко, П. В. Ворона, М. О. Пухтинський [та ін.] ; за заг. ред. П. В. Ворони. – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – 288 с.

Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність [Текст] : популярний нарис / [М. Пухтинський, О. Власенко, П. Ворона [та ін.]. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 160 с.

Ворона П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування [Текст]: навч.-метод. посібник : опорний конспект лекцій / П. В. Ворона. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 84 с.

Ворона П. В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку представницької влади [Текст] : монографія  / П. В. Ворона. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 305 с.

Менеджмент персоналу [Текст]: робочий зошит для спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / П. В. Ворона, Т. А. Костишина, М. І. Драгомирецька, Л. В. Рудич. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 166 с.

Бібліїстика для менеджерів [Текст] : навч.-метод. посібник Ч. 1. / А. М. Мучник, П. В. Ворона. – Полтава : Промелектроніка, 2012. – 62 с.

Бібліїстика для менеджерів : Бібілійне право [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 2. / А. М. Мучник, П. В. Ворона. – Полтава : Промелектроніка, 2012. – 84 с.

Взаємодія парламенту із суб’єктами державного управління: зарубіжний досвід: навч. – метод. матеріали / авт. кол.: В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, П. В. Ворона, Л. О. Матвєєва; за заг. ред. В. А. Гошовської.- НАДУ, 2012. – 48 с. 

Ворона П. В. Технологія управління проектами: підручник для слухачів магістерської підготовки денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Управління проектами» / Ворона П. В. – Полтава: ПП «Шевченко», 2013 -172 с.

Адміністративно- територіальний устрій країн Європейського Союзу: Бельгія, Болгарія, Велика Британія : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; авт.– упоряд.: П. В. Ворона, Т. В. Іванова, Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2015. – 100 с.

Адміністративно- територіальний устрій країн Європейського Союзу: Естонія, Нідерланди, Хорватія, Чехія : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; авт.- упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, Н. П. Кризина [та ін.]. – К. : НАДУ, 2015. – 95 с.

Адміністративно- територіальний устрій країн Європейського Союзу: Іспанія, Латвія, Румунія : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; авт.- упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, М. К. Орлатий [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2015. – 95 с.

Адміністративно- територіальний устрій країн Європейського Союзу: Мальта, Німеччина, Словенія, Угорщина : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; авт.– упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, М. К. Орлатий [та ін.] Київ : НАДУ, 2015. – 99 с.

Місцева влада в країнах пострадянського простору: Монографія / П. В. Ворона, В. А. Гошовська, І. П. Лопушинський, Т. О. Шаровара [та ін.] / За заг. ред. д. держ. упр. П. В. Ворони. – Полтава.: ПП Шевченко, 2016. – 528 с.

Ворона П. В. Методика «саsе studу» у навчальному процесі вишів при підготовці фахівців з публічного управління. Збірник наукових праць «Витоки педагогічної майстерноті», ПНПУ, вип. 17, 2017, с.46-54.

Ворона П. В. Пропозиції щодо навчання та підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад. // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпро, 11 листопада 2016 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 202 с. (с. 140-143). 

Ворона П. В. Системи місцевих виборів у країнах Cхідної Європи / П.В.Ворона // Вісник НАДУ. – 2017. – Вип. 1. – С. 69-75.

Ворона П.В. Боротьба з політичною корупцією в Ізраїлі: досвід для України / Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: зб. тез XVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – с. 27-31.

Vorona P.V. E-Government as a driving force for innovation and efficiency in public administration / P.V. Vorona, M.I. Drogomyretska, // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. – 364 p. – P. 284-288.

Фоміцька Н.В. Контроль у державних інституціях : навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.С. Миронова, Л.В. Набока ; за заг. ред. д.е.н. проф. О.Ю. Амосова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 144 с. – (Рек. МОН України).

Фоміцька Н.В. Теорія систем для менеджерів : навч. посіб. / Н.В.Фоміцька, В.В. Єганов. – Х.:Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 248 с. – (Рек. МОН України).

Фоміцька Н.В. Основні поняття публічного адміністрування / Публічне адміністрування в Україні : [навч. посіб.] / [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.] ; за заг. ред. д.філос.н., проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 3- 23.

Баришніков В.М. Державна служба: запобігання корупції / посібник для працівників служб персоналу та уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах: у 2т. / В.М. Баришніков. – К. : Професійний довідник державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, 2013. Т.2: Впровадження та судова практика застосування законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції / Практичний посібник. – К. : ІПК ДСЗУ. – 200 с.

Баришніков В.М. Державна служба: запобігання корупції / посібник для працівників служб персоналу та уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах: у 2т. / В.М. Баришніков. – К. : Професійний довідник державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, 2013. Т.1: Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування / Навчальний посібник. – К. : ІПК ДСЗУ. – 160 с.

Баришніков В.М. Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування / В.М. Баришніков : електронний навчальний посібник – К. : ІПК ДСЗУ, 2012.

Баришніков В.М. Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування : навчально-методична розробка / В.М. Баришніков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 100 с.

Міщенко К.С. Керівник адміністративної служби: Навчально-методичні матеріали. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 68 с.

Міщенко К.С. Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення в соціальних послугах / К.С. Міщенко // Статистика України. – 2009. – № 1. – С. 100 – 104.

Міщенко К.С. Теоретичні аспекти формування механізмів державного управління соціальним захистом інвалідів / К.С. Міщенко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Зб. наук. праць „Державне управління та місцеве самоврядування”. – К. – 2009. – Вип. 2(8). – С. 230 – 238.

Мельник Я. В. Шляхи удосконалення системи фінансування закладів освіти: регіональний аспект» / Я. В. Мельник // Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ: «Ефективність державного управління». 2012, – № 33 (IV випуск). С.202-208

Мельник Я. В. Державно-громадське управління освітою як основний напрям демократизації освітньої політики на сучасному етапі / Я. В. Мельник // Зб. наук. пр. НАДУ. 2013, №1. С.212-220

Melnyk Y.V. Aktualne trendy w polityce edukacyjnej w Ukrainie. Nauka i studia, NR 7 (117), 2014. С.102-110

Мельник Я. В. Тенденції розвитку державної освітньої політики в Україні [Електронний ресурс] /Я. В. Мельник // Зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління «Публічне управління:теорія та практика». 2012, №3(11). С.66-70. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/2/04.pdf.

Мельник Я. В. Нормативно-правове забезпечення державного управління галуззю освіти України / Я. В. Мельник // Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ: «Ефективність державного управління». 2014. №39

Мельник Я. В. Развитие государственной образовательной политики: исторический аспект и современные реалии / Я. В. Мельник // Культурно-просветительский и образовательный журнал «Вестник государственного и муниципального управления», 2014, № 1. С.88-95.

Серьогіна Н.О. Сутність корупції як правової категорії, історичні витоки та тлумачення понять. / Н. О. Серьогіна, // Вісник академії. Науковий журнал. – Київ: 2013. – №4 (65). – С.41 – 47.

Серьогіна Н.О. Професійне навчання працівників: організаційні аспекти (частина 1) // Все о труде и зарплате. – 2012 р. - № 3. – С. 78–85. Серьогіна Н.О. Курс лекцій за функціональною складовою підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості / За заг. ред. В.Г. Федоренка. К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 310 с.