23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Корисні посилання

Загальні вимоги, тлумачення термінів:

 

Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України» (Діє для аспірантів, докторантів, які вступили до ВНЗ (або здобувають науковий ступінь поза аспірантурою) до 23 березня 2016 року. ПРИПИНЯЄ ЧИННІСТЬ В 2019 році.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (заміняє попередню Постанову № 309 та регламентує підготовку аспірантів, докторантів які вступили в аспірантуру, докторантуру з 24 березня 2016 року)

 

Права та обов’язки аспірантів // Атестаційний вісник Містерства освіти та науки, молоді та спорту України. – 2012. - №5

 

Вимоги до оформлення дисертацій:

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

 

Вимоги до оформлення авторефератів дисертацій та дисертацій, що подані до спеціалізованих вчених рад до 10 березня 2017 року:

 

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») // Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011.

 

Вимоги до оформлення списку літератури (бібліографічного опису):

 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання /  Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

 

Приклади оформлення списку літератури (бібліографічного опису літератури)

 

Вимоги до оформлення бібліографічних посилань у тексті дисертації, статті, тощо:

 

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

Презентація вимог

 

Вимоги щодо кількості статей:

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012  № 1112 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163) «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

 

Вимоги до процедури підготовки та захисту дисертації:

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908) «Положення про спеціалізовану вчену раду»