19.02.2019
21.02.2019 р. (четвер) о 12:00 в 201 аудиторії відбудеться інститутський семінар
18.02.2019

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції ...

14.02.2019

18 лютого 2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття

05.02.2019
06 лютого 2019 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України відбудеться лекція  «Важливість Mind-освіти. ...

Загальна інформація

Аспірантура та докторантура ІПК ДСЗУ є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

З 2012 року в аспірантурі Інституту ведеться підготовка кандидатів економічних наук за двома науковими спеціальностями: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Підготовка за цими спеціальностями продовжується в межах передбаченого строку відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309.

У 2016 році відповідно до ліцензії  МОН України від 27 вересня 2016 року ЛВ № 000135 в аспірантурі ІПК ДСЗУ розпочата підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні ступеня доктора філософії за 4-ма спеціальностями: 

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

В ІПК ДСЗУ функціонують дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій:

К 26.891.01 - для здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук  за науковими спеціальностями 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 

К 26.891.02  - для здобуття наукового ступеня кандидата  наук з державного управління за науковими спеціальностями 25.00.01 - Теорія та історія державного управління та 25.00.02 - Механізми державного управління.

У 2017 році рішенням Вченої ради ІПК ДСЗУ відкрито докторантуру зі спеціальностей:

281 Публічне управління та адміністрування (протокол № 2 від 01 березня 2017 р.);

051 Економіка (протокол № 5 від 31 травня 2017 р.)

053 Психологія (протокол № 7 від 27 вересня 2017 р.).

Підготовка докторів філософії та докторів наук в ІПК ДСЗУ здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01 липня 2014  р. та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №  261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».