Програми вступних випробувань Магістр


Іноземна мова для спеціальностей: 073 "Менеджмент" та 284 "Публічне управління та адміністрування"За спорідненою спеціальністю

- фахові вступні випробування
За іншою спеціальністю
- додаткові вступні випробування
Публічне управління та адміністрування (за кошти Національного агенства з питань державної служби) 


Фаховий іспит ПУАМ НАДС


Додатковий іспит ПУАМ НАДС