Розклад вступних випробувань


Вступних співбесід для  освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання спеціальностей  Психологія, Економіка, Менеджмент


Вступних співбесід   для  освітнього ступеня бакалавр заочної форми навчання спеціальностей  Психологія, Економіка, Менеджмент


Вступних випробувань  для  освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання спеціальностей  Психологія, Економіка, Менеджмент 


Вступних випробувань  для  освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання спеціальностей  Психологія, Економіка, Менеджмент


Вступних випробувань для  освітнього ступеня бакалавр заочної форми навчання спеціальностей  Психологія, Економіка, Менеджмент


Вступних випробувань  для  освітнього ступеня бакалавр  (ІІ курс) спеціальностей  Психологія (денна форма навчання), Економіка, Психологія (заочна форми навчання)


Вступних випробувань   для освітнього ступеня магістр за спорідненою спеціальністю денної, заочної форм навчання спеціальностей Психологія, Економіка, Менеджмент 


Вступних випробувань  для освітнього ступеня магістр за іншою спеціальністю денної, заочної форм навчання спеціальностей Психологія, Економіка, Менеджмент,  Публічне управління та адміністрування