Освітні послуги

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

здійснює підготовку за освітніми ступенями:

 

БАКАЛАВР на І курс

на базі повної загальної середньої освіти

 

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня

2017 року

12 липня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ІПК ДСЗУ

18.00

20 липня

2017 року

11 серпня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

18.00

26 липня

2017 року

11 серпня

2017 року

Строки проведення ІПК ДСЗУ вступних випробувань

21–26 липня 2017 року

14– 19 серпня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

12.00

1 серпня

2017 року

23 серпня

2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2017 року

не пізніше 25 серпня 2017 року

 

 2. Набір студентів на перший курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» проводиться за спеціальностями:

 

 

Найменування напряму підготовки

Термін навчання

Форма навчання

Сертифікати УЦОЯО

(Вступні випробування)

Кількість балів

073 Менеджмент

4 роки

заочна

Українська мова та література

Математика

Історія України або Географія

Не менше

100 балів

053 Психологія

4 роки

денна,

заочна

Українська мова та література Біологія

Історія України або Географія

051 Економіка

4 роки

денна,

заочна

Українська мова та література

Математика

Історія України або Географія

 

 

БАКАЛАВР (старші курси)

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.

2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на третій курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

3. Набір студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на другий (третій) курс проводиться за спеціальностями (напрямами):

 

Бакалавр на другий курс

(на основі ОКР молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю)

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

053 Психологія

3 роки

заочна

Фаховий іспит

Додаткове вступне випробування

(Українська мова)

Бакалавр на третій курс

(на основі ОКР молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю)

Напрям підготовки

Термін навчання

Найменування спеціальності молодшого спеціаліста

Вступні іспити

6.030601 Менеджмент

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

2 роки, заочна

Прикладна статистика

Фаховий іспит

 

Інформаційна діяльність підприємства

Економіка підприємства

Маркетингова діяльність

Комерційна діяльність

Фінанси і кредит

Оціночна діяльність

Бухгалтерський облік

Товарознавство та комерційна діяльність

Організація виробництва

Організація обслуговування на транспорті

Інформаційна діяльність підприємства

 

 

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ІПК ДСЗУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання проводиться в такі строки.

 

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

2 жовтня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

25 липня 2017 року

13 жовтня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

26 липня – 31 липня

2017 року

16 – 20 жовтня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

2 серпня

2017 року

24 жовтня

2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 11 серпня 2017 року

не пізніше 27 жовтня 2017 року

 

 

 

МАГІСТР

 

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

Магістр

(на основі ОКР (ступеня) бакалавра, спеціаліста за спорідненою спеціальністю)

073 Менеджмент

Спеціалізації:

- Менеджмент у сфері обов’язкового соціального страхування

- Менеджмент підприємницької діяльності

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

051 Економіка

Спеціалізація:

- Управління персоналом 

- Соціальна економіка та політика

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

053 Психологія

Спеціалізація:

- Психологія праці та управління

- Професійна орієнтація населення

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

Магістр

(на основі ОКР (ступеня) бакалавра, магістра спеціаліста за іншою спеціальністю)

073 Менеджмент

Спеціалізації:

- Менеджмент у сфері обов’язкового соціального страхування

- Менеджмент підприємницької діяльності

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Економічна теорія)

Іноземна мова

2,5 роки

заочна

051 Економіка

Спеціалізація:

- Управління персоналом та економіка праці

-Соціальна економіка та політика

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Політична економія) 

Іноземна мова

2,5 роки

заочна

053 Психологія

Спеціалізація:

- Психологія праці та управління

- Професійна орієнтація населення

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Основи психології) 

Іноземна мова

2,5 роки

заочна

281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізації:

- Адміністративний менеджмент в соціальній сфері

- Публічне адміністрування в соціальній сфері

- Публічне адміністрування та публічна служба

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

 

 

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ІПК ДСЗУ, конкурсний відбір вступників на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки.

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 року

3 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

10 серпня 2017 року

3 серпня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

11–24 серпня 2017 року

7–18 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

28 серпня 2017 року

21 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

2017 року

не пізніше 25 серпня

2017 року

 

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

В ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

 

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ІПК ДСЗУ (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ІПК ДСЗУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 3 курс) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, бакалавра (на 1, 2 курс), мову та форму навчання.

 

До заяви вступник додає:

  • документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  • копію ідентифікаційного номера
  • особи, які вступають на навчання до ІПК ДСЗУ за рахунок коштів Фонду, подають до приймальної комісії направлення Державної служби зайнятості (центрального апарату), обласних, Київського міського центрів зайнятості, ЦПТО та ІПК ДСЗУ на навчання в Інституті.