Освітні послуги

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

здійснює підготовку за освітніми ступенями:

 

БАКАЛАВР

на базі повної загальної середньої освіти

 

1. Набір студентів на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Сертифікати УЦОЯО

(Вступні іспити)

Кількість балів

073 Менеджмент

4 роки

денна,

заочна

Українська мова та література

Математика

Історія України або Іноземна мова

Не менше

100 балів

053 Психологія

4 роки

денна,

заочна

Українська мова та література Біологія

Історія України або Математика

051 Економіка

4 роки

денна,

заочна

Українська мова та література

Математика

Історія України або Іноземна мова

 

2. Набір студентів на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 02.07

до 18.00 25.07

з 02.07

до 18.00 25.07

Початок прийому заяв та документів

12.07

12.07

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесід, вступних іспитів

20.07

до 18.00

12.08

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

26.07

до 18.00

Проведення вступних іспитів

з 21.07 по 26.07

з 13.08 по 22.08

Проведення співбесіди

з 21.07 по 23.07

Оприлюднення рейтингового списку

01.08

23.08

Зарахування вступників

не пізніше 30.08

не пізніше 28.08

 

 

БАКАЛАВР на ІІ курс

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

2. Набір студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на другий курс проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

051 Економіка

3 роки

заочна

Фаховий іспит*

Фаховий іспит

Додаткове вступне випробування

(Українська мова)

053 Психологія

3 роки

денна,

заочна

Фаховий іспит

Додаткове вступне випробування

(Українська мова)

* набір за спорідненими спеціальностями

 

3. Для вступу на другий курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Прийом заяв та документів

з 12.07

до 18.00 24.07

з 12.07 по 12.08

Проведення фахових вступних випробувань

з 25.07 по 31.07

з 13.08 по 22.08

Оприлюднення рейтингового списку

01.08

23.08

Зарахування вступників

не пізніше 25.08

не пізніше 25.08

 

 

МАГІСТР

1. Набір студентів для здобуття освітнього ступеня магістра проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

Магістр

(на основі освітнього ступеня бакалавра, (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спорідненою спеціальністю)

073 Менеджмент

Освітні програми:

- Менеджмент у сфері обов’язкового соціального страхування

- Менеджмент підприємницької діяльності

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

051 Економіка

Освітні програми:

- Управління персоналом 

- Соціальна економіка та політика

1,5 роки

денна

Фахове

Єдиний вступний іспит з іноземної мови*

2 роки

заочна

053 Психологія

Освітні програми:

- Психологія праці та управління

- Професійна орієнтація населення

1,5 роки

денна

Фахове

Єдиний вступний іспит з іноземної мови*

2 роки

заочна

Магістр

(на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю)

073 Менеджмент

Освітні програми:

- Менеджмент у сфері обов’язкового соціального страхування

- Менеджмент підприємницької діяльності

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Економічна теорія)

Іноземна мова

2,5 роки

заочна

051 Економіка

Освітні програми:

- Управління персоналом та економіка праці

- Соціальна економіка та політика

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Політична економія) 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови*

2,5 роки

заочна

053 Психологія

Освітні програми:

- Психологія праці та управління

- Професійна орієнтація населення

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Основи психології) 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови*

2,5 роки

заочна

281 Публічне управління та адміністрування

Освітні програми:

- Адміністративний менеджмент в соціальній сфері

- Публічне адміністрування в соціальній сфері

- Публічне адміністрування та публічна служба

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2-2,5 роки

заочна

* єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, який організовує Український центр оцінювання якості освіти

 

2. Набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, за всіма формами навчання, на спеціальності 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Прийому заяв та документів

з 01.07 до 01.08

Проведення вступних випробувань

з 02.08 по 20.08

Оприлюднення рейтингового списку вступників

22.08

Зарахування вступників

до 25.08

 

3. Набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, за всіма формами навчання, на спеціальності 051 Економіка, 053 Психологія проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 14.05

до 18.00 05.06

Складання додаткових фахових вступних випробувань

з 14.05 по 31.05

Початок прийому заяв та документів

02.07

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09.07

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

26.07

Проведення єдиного вступного іспиту

11.07

Проведення фахових вступних випробувань

з 02.07 по 29.07

Оприлюднення рейтингового списку вступників

30.07

Зарахування вступників

не пізніше 01.08

 

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

В ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

 

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Інституту (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Інституту. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

2. У заяві вступники вказують спеціальність, мову та форму навчання.

 

До заяви вступник додає:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

3) копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

4) копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 Економіка, 053 Психологія);

5) копію екзаменаційного листка додаткового фахового вступного випробування (для здобуття ступеня магістра для вступників, що вступають на основі ступеня бакалавра магістра, здобутих за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 Економіка, 053 Психологія);

6) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

7) шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

8) особи, які вступають на навчання до Інституту за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, подають направлення на навчання Державної служби зайнятості (Центрального апарату), обласних та Київського міського центрів зайнятості, центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, копію трудової книжки (завірену у встановленому порядку);

9) особи, які вступають на навчання до Інституту за рахунок коштів Національного агентства України з питань державної служби, подають довідку з місця роботи, копію трудової книжки (завірену у встановленому порядку).


Вартість навчання студентів