21.01.2019
28  січня  2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категоріями
09.01.2019

Заняття для фахівців відділів організації надання послуг роботодавцям БЦЗ та філій ОЦЗ

20.12.2018
26 грудня 2018 р. відбудеться засідання Вченої ради Інституту

Оголошення

Відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

листопада 2018 року

 

проводить VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

студентів та аспірантів

«Організаційно-управлінські та психологічні аспекти

сучасного ринку праці України»

 

Напрями роботи конференції:

>      психологія праці та управління;

>      професійна орієнтація населення;

>      менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування;

>      менеджмент підприємницької діяльності;

>      публічне адміністрування в соціальній сфері;

>      публічне адміністрування та публічна служба;

>      адміністративний менеджмент в соціальній сфері;

>      управління персоналом;

>      економіка та управління національним господарством;

>      демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

 

До участі в конференції запрошуються аспіранти, студенти, молоді науковці, викладачі, а також фахівці державної служби зайнятості.

Початок роботи о 10:00 в ауд. № 205.

За результатами конференції планується видання збірника тез доповідей. Тези (до 3 стор.), погоджені з науковим керівником,  до 31 жовтня 2018 р. надаються в друкованому й електронному вигляді на випускові кафедри з дотриманням вимог щодо змісту та оформлення. У друкованому вигляді текст має бути підписаний автором і науковим керівником.  Назва електронного файла – прізвище автора (наприклад: «Шевченко_ ТЕЗИ»).

Мова рукопису – українська. Шрифт тексту – TimesNewRoman, 14 pt. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація книжкова, верхній і нижній, лівий і правий краї – 20 мм.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см, інтервал між рядками – 1,5. Сторінки без нумерації. 

Не допускається: викладення тексту в альбомному варіанті; використання зносок; сканований або скопійований матеріал; абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску; підкреслення та виділення жирним шрифтом (допускається курсив).

Вимоги до оформлення та змісту тез  тут.

Зразок оформлення тез тут. 

Адреса оргкомітету: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, вул. Нововокзальна 17, м.Київ ,03038.

Контактні телефони й електронні адреси:

536-14-96 – кафедра управління персоналом та економіки праці (каб. 222),kypek@ukr.net;

536-14-90 – кафедра менеджменту  (каб. 310), kmend@ukr.net;

528-14-63 – кафедра теоретичної та прикладної економіки (каб.  314),ktepe@ukr.net;

536-14-98 – кафедра психології та соціальної роботи (каб.  320), kciх@ukr.net;

503-31-86 – кафедра публічного управління та адміністрування (каб. 317), (kpbadm@ukr.net).