23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Оголошення

Відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

листопада 2018 року

 

проводить VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

студентів та аспірантів

«Організаційно-управлінські та психологічні аспекти

сучасного ринку праці України»

 

Напрями роботи конференції:

>      психологія праці та управління;

>      професійна орієнтація населення;

>      менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування;

>      менеджмент підприємницької діяльності;

>      публічне адміністрування в соціальній сфері;

>      публічне адміністрування та публічна служба;

>      адміністративний менеджмент в соціальній сфері;

>      управління персоналом;

>      економіка та управління національним господарством;

>      демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

 

До участі в конференції запрошуються аспіранти, студенти, молоді науковці, викладачі, а також фахівці державної служби зайнятості.

Початок роботи о 10:00 в ауд. № 205.

За результатами конференції планується видання збірника тез доповідей. Тези (до 3 стор.), погоджені з науковим керівником,  до 31 жовтня 2018 р. надаються в друкованому й електронному вигляді на випускові кафедри з дотриманням вимог щодо змісту та оформлення. У друкованому вигляді текст має бути підписаний автором і науковим керівником.  Назва електронного файла – прізвище автора (наприклад: «Шевченко_ ТЕЗИ»).

Мова рукопису – українська. Шрифт тексту – TimesNewRoman, 14 pt. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація книжкова, верхній і нижній, лівий і правий краї – 20 мм.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см, інтервал між рядками – 1,5. Сторінки без нумерації. 

Не допускається: викладення тексту в альбомному варіанті; використання зносок; сканований або скопійований матеріал; абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску; підкреслення та виділення жирним шрифтом (допускається курсив).

Вимоги до оформлення та змісту тез  тут.

Зразок оформлення тез тут. 

Адреса оргкомітету: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, вул. Нововокзальна 17, м.Київ ,03038.

Контактні телефони й електронні адреси:

536-14-96 – кафедра управління персоналом та економіки праці (каб. 222),kypek@ukr.net;

536-14-90 – кафедра менеджменту  (каб. 310), kmend@ukr.net;

528-14-63 – кафедра теоретичної та прикладної економіки (каб.  314),ktepe@ukr.net;

536-14-98 – кафедра психології та соціальної роботи (каб.  320), kciх@ukr.net;

503-31-86 – кафедра публічного управління та адміністрування (каб. 317), (kpbadm@ukr.net).