19.09.2018

26 вересня  у (середу) 2018 р. о 12.00 в ауд. 201 відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ.

14.09.2018
17 жовтня 2018 р. відбудеться круглий стіл   «Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони ...
14.09.2018

4 грудня 2018 року відбудеться науково-практична конференція «Форум прямої демократії».

Оголошення

Відбудеться науково-практична конференція «Форум прямої демократії»

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

 

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

(м. МАРІУПОЛЬ)

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (м. СТАРОБІЛЬСЬК)

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги !

Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції

«Форум прямої демократії»

яка відбудеться 4 грудня 2018 року

 

Секції:

 1. Проблеми удосконалення методології проведення виборів в Україні.

 2. Оптимізація науково-практичного забезпечення демократизму місцевих виборів.

 3. Розвиток сучасних форм прямої демократії в територіальних громадах.

 4. Розвиток електронної демократії.

 5. Відкритість та демократизм у формуванні виконавчих органів територіальних громад.

 6. Роль та завдання професійної діяльності службовців органів місцевого самоврядування для розвитку прямої демократії.

 7. Проектний та програмно-цільовий  підхід у діяльності територіальних громад.

 8. Інноваційні форми надання соціальних послуг у територіальних громадах.

 9. Модернізація загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, в умовах реформи децентралізації публічної влади.

 10. Добровольчий рух та волонтерство як форма безпосередньої участі у захисті суверенітету України.

 11. Формування бюджетів участі як прояв розвитку демократії.

 

До участі у конференції запрошуються державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники Державних служб зайнятості України, члени громад, депутати місцевих рад, науковці, експерти, представники громадських організацій учасників АТО та волонтери, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Організаційна форма проведення: конференція проходитиме у формі заочного обговорення оголошених проблемних питань на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (далі – Інституту) та на засіданні «круглого столу», що буде проводитись у день конференції.

Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези доповідей) публікуються на сайті Інституту у формі електронного видання, до 1 грудня 2018 року. Редакційна колегія залишає за собою право редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо їх оформлення. Публікація безоплатна. Остаточна версія збірника матеріалів конференції буде розміщена у вільному доступі на сайті Інституту (вкладка «Бібліотека. Матеріали конференцій» - http://ipk.edu.ua/krugli_stoli/materials). Робочі мови: українська, англійська.

Для участі у роботі конференції необхідно в період до 25 листопада 2018 р. надіслати в електронному форматі за адресою: kpuaconf@gmail.com:

 • заявку на участь (форма додається);

 • тези доповіді (зразок оформлення додається);

 • пропозиції до проекту рекомендацій круглого столу. 

Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений нашим повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення просимо звернутися до контактних осіб.

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг 3 - 4 сторінки, шрифт Times New Roman, інтервал – 1, кегель 14, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, тип лапок – «», апостроф – (’), мова українська, формат Word). Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під заголовком «Список використаних джерел» з дотриманням бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.

Адреса оргкомітету: 03038 м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, 

тел. кафедри публічного управління та адміністрування (044) 5033186 (роб.); (044) 5361493 (роб.).  Ел. пошта кафедри: kpbadm@ukr.net.

Контактна особа: Лисаківська Інна Феліксівна: тел. (096) 628-16-83 (моб.).

ЗАЯВКА

на участь у роботі науково-практичної конференції

 «Форум прямої демократії»

Прізвище, ім’я, по батькові:

 

Науковий ступень,
 вчене звання:

 

Місце роботи:

 

Посада:

 

Поштова адреса організації:

 

Контактний телефон (з кодом міста):

 

E-mail: 

 

Секція :

 

Назва доповіді (повідомлення):

 

(4 грудня 2018 р., м. Київ)

 

 

Зразок оформлення тез доповіді

 

Рената Прошко

аспірант кафедри публічного управління

та адміністрування ІПК ДСЗУ

 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В КРАЇНАХ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Досвід реформування системи надання соціальних послуг країн ЄС сприяє … (текст тез доповіді)...[1, c. 12].

Список використаних джерел

 1. Головко-Гавриш О. Правове регулювання соціальної політики в Європейському Союзі / О. Головко-Гавриш. – Л. : ЛНУ, 2008. – 220 с.