19.04.2019
22 квітня  2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинають роботу семінари для керівників (фахівців) відділів з ...
18.04.2019
24 квітня 2019 р. відбудеться засідання Вченої ради Інституту

08.04.2019
16-18 квітня 2019 року з нагоди Дня психолога відбудеться тиждень психології «Науково-теоретичні та практичні ...
08.04.2019
18 квітня 2019 р. відбудеться науково-практична інтернет-конференція «Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах ...

Оголошення

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Міністерство освіти і науки України

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Інститут економічних досліджень, Словаччина

Університет Яна Кохановського, Польща

Університет «Проф. Д-р Асен Златаров», Болгарія

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Білорусь

Латвійський сільськогосподарський університет, Латвія

Аграрний університет Молдови, Молдова 

Хмельницький національний університет

Національний університет харчових технологій

Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

Вінницький національний аграрний університет

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Кафедра фінансів НУБіП України

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД»

з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів

 

 

 

13-14 вересня 2018 року 

м. Київ, Україна

ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Кваша С. – д.е.н., професор, академік НААН України, проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Заступники голови оргкомітету:

Діброва А. – д.е.н., професор, декан економічного факультет Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Давиденко Н. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

Члени оргкомітету:

Алескерова Ю.  д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету

Васілєвский М – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Варшавського університету наук про життя (м. Варшава, Польща)

Васілєвска Н. – д.е.н., професор кафедри менеджменту Університету Яна Кохановскєго (м. Кєльце, Польща)

Васильчук І. – д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Грицина О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського державного аграрного університету

Дімітров І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і управління Університет «Проф. Д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія)

Езерська Т. к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту в галузях народного господарства Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь)

Крупка М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету ім. І. Франка

Мазур Н.  д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка

Мокану Н. – доктор хабіл., доцент, завідувач кафедри фінансів, банків і страхування Аграрного університету Молдови (м. Кишинів, Молдова)

Негода Ю. – к.е.н, доцент кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Онишко С.  д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України

Олійник О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Харківського національного аграрного університету

Палащакова Д.  к.е.н., доцент, економічний факультет Технічного університету (м. Кошіце, Словаччина)

Пасічник Ю. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Пельше М.  д.е.н., професор, директор інституту економіки і регіонального розвитку Латвійського сільськогосподарського університету, (м. Елгава, Латвія)

Сіманавічен Ж.  доктор хабіл., професор Центру досліджень соціальної відповідальності Каунаського технологічного університету, (Каунас, Литва)

Танклевська Н. д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрного університету

Титарчук І. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Хрущ Н.  д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету

Шірінян Л. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету харчових технологій

 

Іванов І.І.

к.е.н., доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

ivanov@ukr.net

 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Текст тез доповіді

Текст тез доповіді [1].

Текст тез доповіді

 

Список використаних джерел:

1. Фінансовий потенціал населення: нові можливості інноваційного розвитку економіки України: Монографія / А. М. Вдовиченко. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – 225 с.

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі

ІІ міжнародної науково-практичної конференції

 

«Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід»,

 

яка відбудеться в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

м. Київ, Україна

13-14 вересня 2018 року

 

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних та інших організацій, підприємницьких структур, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

1. Сучасні проблеми та тенденції розвитку фінансової системи України.

2. Перспективи фінансового забезпечення інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки України.

3. Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики.

4. Проблеми та перспективи організації та управління фінансовою безпекою аграрних суб’єктів господарювання.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

13 вересня

8.30 – 9.30 – реєстрація учасників конференції. Вітальна кава.

9.30 – 11.30 – пленарне засідання

11.30 – 11.45 – кава - брейк

11.45 – 14.00 – продовження пленарного засідання

14.00 – 15.00 – обід

15.00 – робота в секціях

14 вересня

9.00 – 13.00 – виїзний практикум на підприємство

13.00 – 14.00 – обід

14.00 – 16.00 – продовження роботи в секціях

16.00 – закриття конференції

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ

 

Прийом заявок на участь у конференції, тез доповідей 

та організаційних внесків – до 1.08.2018 р.

Видання збірки тез доповідей – до 13.09.2018 р.

Розсилка збірок тез доповідей – до 31.09.2018 р.

Термін подання матеріалів для монографії – 1.08.2018 р.

 

 

 

 

 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

За результатами роботи конференції буде видано:

- збірник матеріалів конференції;

- колективна монографія «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід». Тематика розділів монографії в межах секцій конференції.

 

Тези доповідей учасників будуть розміщені у збірнику матеріалів конференції, який буде виданий до початку конференції. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 1 серпня 2018 року надіслати (в електронному варіанті) на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску, рецензію-рекомендацію, номер телефону керівника (для студентів).

До публікації приймаються наукові праці, які раніше не друкувалися.

Матеріали можуть бути представлені українською (для громадян України) та англійською (для громадян інших країн) мовами.

У темі листа необхідно вказати номер секції і ПІБ першого автора (наприклад Секція 2_Іванов І.І.); у назві файлу слід вказати номер секції та прізвище автора (наприклад 2_Іванов_тези, 2_Іванов_заявка, 2_Іванов_квітанція).

Обсяг тез до 3 сторінок. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.

 

Приклад оформлення:

 

 

ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

150 грн – для заочної участі (сертифікат учасника, публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей та поштові витрати на доставку авторського примірника на вказану адресу замовленим листом).

400 грн – для очної участі (організаційні витрати, сертифікат учасника, публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей).

20 € (євро) – для учасників з інших країн – за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (доплата за кожну наступну сторінку становитиме 5 €). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника на вказану адресу замовленим листом.

Вартість додаткового примірника збірника становить 50 грн.

 

Увага! На одну публікацію незалежно від кількості авторів надсилається один авторський примірник збірнику тез. Додаткові збірники необхідно замовляти при оформленні заявки (вартість додаткового примірника монографії уточнювати за телефонами для довідок).

Проживання та проїзд оплачується учасниками самостійно.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ

Монографію буде видано австрійським видавництвом Premier Publishing s.r.o., Відень.

Обсяг матеріалів становить 10-20 сторінок.

Робота виконується в редакторі MS Word-6,0 (версія не старше Word–2003). Текст має бути збереженим із розширенням *.doc, шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см. Формат сторінки – А5, береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.

Текст має бути виконаний із дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.

Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 8, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами та виконані у чорно-білому кольорі (кольорові рисунки, графіки не допускаються). Посилання на літературні джерела здійснюються у вигляді зносок наприкінці сторінки.

Отримані матеріали проходять обов’язкове рецензування. У разі схвальної рецензії автору надсилається рахунок на здійснення оплати за публікацію матеріалів.

Вартість публікації становить 550 грн. за 10 сторінок тексту (повних чи не повних). Сторінки вище вказаного обсягу оплачуються з розрахунку 55 грн. за кожну сторінку.

Вартість публікації включає: рецензування, макетування, друк монографії у видавництві Premier Publishing s.r.o. та розсилку авторських примірників (до 31 грудня 2018 р.). Вартість додаткового примірника становить 250 грн.

 

Для іноземних авторів вартість публікації становить 25 € (євро), додатково оплачуються поштові витрати на доставку примірника автору (відповідно до тарифів установлених Укрпоштою)!

 

МАТЕРІАЛИ ВИКОНАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ!!!

 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

Картка ПриватБанку 4149625814616585 (0тримувач Негода Юлія Володимирівна) з вказівкою: за участь у конференції «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору» і П.І.Б. учасника.

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

кафедра фінансів

м. Київ, вул. Героїв оборони,11,навчальний корпус № 10, ауд. 501

Телефони для довідок:

(044) 527-85-50

+38 (050) 522-35-64

к.е.н., доц. Негода Юлія Володимирівна

E-mail: konf_fin_2017@ukr.net

З А Я В К А

на участь у

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Прізвище __________________________________

Ім’я _______________________________________

По-батькові ________________________________

Науковий ступінь, вчене звання________________

Місце роботи (навчання) ___________________

Посада __________________________________

Науковий керівник (для студентів та аспірантів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада__________________

Назва доповіді ____________________________

Назва/номер секції______________________________

Координати для зв’язку:

Поштова адреса для пересилання збірнику ___________________________ ________________________________________________________________________

Контактний телефон_______________________

Е-mail: ___________________________________

Дата ________________

Підпис ______________