22.03.2019
Повідомляємо, що 27 березня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 205 відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
20.03.2019

У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категоріями: керівники ...

13.03.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категоріями: керівників відділів організації надання послуг роботодавцям БЦЗ та ...
06.03.2019

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі «круглого столу» «Проблематика процесу ...

Оголошення

3-4 травня 2018 року відбудеться Міжнародноа науково-практична конференція «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих

Чернівецька обласна державна адміністрація

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національна академія державного управління при Президентові України

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

католицький університет м. Фрайбурга (Німеччина)

Ягелонський університет м. Краків (Польща)

Литовський едукологічний університет (Литва)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

 «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі»

яка відбудеться 3-4травня 2018 року

на базі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м.Чернівці)

 

Метою заходу є обговорення актуальних проблем соціальної роботи, міграційних процесів у сучасному глобалізованому світі, осмислення європейських стандартів, як основи ефективної реалізації демократичних реформ та управлінської культури в Україні. Роль педагогічної та психологічної освіти у формуванні особистості громадянина й готовності до проведення просвітницької роботи в територіальних громадах щодо залучення громадян і молоді до реалізації реформ в Україні й освіти впродовж життя; визначення взаємозв’язку та наслідків активізації в сучасному суспільстві популістських рухів як реакції на проблеми зовнішньої та внутрішньої міграції.

 

Тематичні напрями конференції:

1.    Актуальніпроблемисоціальноїроботи у сучасномусуспільстві.

2.    Внутрішня та зовнішняміграція: причини, шляхи запобігання.

3.    Просвітницька робота по формуванню загальнолюдських цінностей та управлінської культури в територіальній громаді.

4.    Становлення особистості фахівця як суб’єкта реалізації соціальної політики держави.

5.    Освітадорослих – основа ефективноїсамореалізаціїособистості у процесіжиття.

6.    Популістські рухи та міграційні процеси в сучасному глобалізованому світі.

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська,німецька, румунська, польська, литовська.

Для участі в конференції необхідно до 10 квітня 2018 року надіслати на електроннуадресу оргкомітетуsoc_ped@i.ua

- заявку,

- текст  доповіді,

- копію квитанціїпро сплату організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції (Петрюк_заявка.doc, Петрюк_тези.doc, Петрюк_квитанція.pdf).

 

Організаційний внесок складає 250 грн. і використовується на покриття витрат, пов’язаних з опублікуванням програми, збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.

Оплата організаційного внеску здійснюється на картку Приватбанку4149 6293 0021 5092 на ім'яТимчук Людмили Іванівни. В призначенні платежу вкажіть своє прізвище, ім’я та по-батькові.

За бажанням учасника після завершення роботи конференції його стаття (10-15 сторінок) може бути опублікована у фаховому виданні «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка та психологія», що готується для перереєстрації як фахового видання з педагогічних наукта реєстрації у наукометричній базі ІndexCopernicus.

Всі витрати, пов'язані з приїздом, харчуванням та проживанням несуть учасники конференції або організації, які їх відряджають. Передбачено поселення учасників конференції в готелях міста чи гуртожитку ЧНУ.

 

Адреса оргкомітету конференції:

58012, м. Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

факультет педагогіки, психології та соціальної роботи .

Координатори конференції:

ЗваричІгор Михайлович – декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, доктор філологічних наук, професор.

Петрюк Ірина Михайлівна – завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи.

Пірен Марія Іванівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри педагогіки та соціальної роботи.

Кармалюк Сергій Павлович– кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи.

КамбурАндрыйВасильович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи.

Шманько Олег Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи.

 

Контактні телефони: +380951326976 (Олег Володимирович); +380987957062 (Сергій Павлович).e-mail: soc_ped@i.ua

 

Заявка

Прізвище ________________________________________________________________________

Ім’я, по-батькові___________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання______________________________________________________

Місце роботи (повна назва)__________________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________________

Поштова адреса (для надсилання збірника матеріалів) ___________________________________

Контактні телефони, факс___________________________________________________________

Назва доповіді_____________________________________________________________________

Назва секції, в якій плануєте взяти участь (орієнтовний вибір) ____________________________

Потреба в житлі: бронювання номеру в готелі; проживання в гуртожитку; немає потреби (потрібне підкреслити).

Вимоги до оформлення статей

Текст оформляти у редакторі Word, 14 кеглем, гарнітура TimesNewRoman; міжрядковий інтервал - 1,5; поля – 2 см; абзац – 1,25 см.

На першій сторінці з абзацумовою статті:

у першому рядку -  Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити жирним прямим);

наступний рядок- науковий ступінь, вчене звання, посада,

наступний рядок- місце роботи автора (без скорочень!); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками);

наступний рядок- електронна адреса;

наступний рядок - НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним);

наступний рядок- Анотація (3-4 речення, виділених курсивом);

 наступний рядок - Ключові слова(5-7 слів, виділених курсивом).

Після анотації  -  Основний текст (не менше 3 – до 5 сторінок);

Після тексту статті - Список використаних джерел (по центру виділити жирним).

 

Після тексту та списку використаних джерел -  англійською мовою:

у першому рядку -  Прізвище, ім’я, по батьковів називномувідмінку (виділитижирним прямим);

наступний рядок - науковийступінь, вченезвання, посада,

наступний рядок - місцероботи автора (без скорочень!); якщоавторівдекілька, відомості про кожного подаютьсяокремими рядками);

наступний рядок - НАЗВА СТАТТІ(по центру, виділити жирним);

наступний рядок- Анотація (3-4 речення, виділених курсивом);

 наступний рядок - Ключові слова(5-7 слів, виділених курсивом).

 

Додаткова інформація щодо місця і часу проведення пленарного та секційних засідань буде узгоджена шляхом електронного листування чи за вище вказаними телефонами.

 

До зустрічі у Чернівцях!

З повагою, оргкомітет конференції