Оголошення

В ІПК ДСЗУ голошується конкурс на заміщення вакантних посад

професор кафедри публічного управління та адміністрування з неповним робочим днем (3 години).

Вимоги: вища освіта за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр (спеціаліст); науковий ступінь доктора наук з державного управління; вчене звання професора; стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років; наукові праці за профілем кафедри.


доцент кафедри публічного управління та адміністрування з неповним робочим днем (3 години).

Вимоги: вища освіта за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр (спеціаліст); науковий ступінь кандидата наук з державного управління стаж науково-педагогічної роботи; наукові праці за профілем кафедри.


доцент кафедри публічного управління та адміністрування з неповним робочим днем (3 години).

Вимоги: вища освіта за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр (спеціаліст); науковий ступінь кандидата юридичних наук; стаж науково-педагогічної роботи; наукові праці.


старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування з неповним робочим днем (3 години).

Вимоги: вища освіта за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр (спеціаліст); стаж педагогічної роботи.


професор кафедри психології та соціальної роботи.

Вимоги: вища освіта за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр (спеціаліст); науковий ступінь доктора психологічних наук; вчене звання доцента; стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років; наукові праці за профілем кафедри.


Документи приймаються  до 23 жовтня 2017 за адресою:

03038, м. Київ – 38, вул. Нововокзальна, 17.

Конкурсна комісія:

тел. 594-04-68,

тел./факс 536-14-85,

e-mail: ipk-viddil-kadriv@ukr.net