Програма кандидата на посаду ректора ІПК ДСЗУ

ПРИМНОЖУЮЧИ 25–РІЧНІ ТРАДИЦІЇ КОЛЕКТИВУ ПРАГНЕМО  РАЗОМ ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ В ОСВІТНІЙ 
І НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ !

 

25

років успіху

Могильный А.Н. tiff.jpg

ПРОГРАМА
кандидата на посаду ректора ІПК ДСЗУ


МОГИЛЬНОГО Олексія Миколайовича, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України

  

Запорукою успіху колективу ІПК ДСЗУ –– є всебічне сприяння розвитку  державної служби зайнятості шляхом безперервного навчання персоналу, актуальних досліджень ринку праці, взаємодії з  соціальними партнерами, інтеграція в європейський освітній і науковий простір.

 

 

ЗВІТ

про найбільш важливі здобутки ІПК ДСЗУ за 2012–2017 рр.
та перспективи розвитку на період 2017–2022 рр.

 

Результати діяльності Інституту за 2012–2017 рр.

І. Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів ДСЗ
та науково-методичний супровід її діяльності

1. За період 2012–2016 рр. і 6 міс. п.р. підвищили кваліфікацію за відповідними професійними програмами 10841 особа, в т.ч. за програмами семінарів і тренінгів – 3110 осіб.

Починаючи з другої половини п.р., ЦПК Інституту перейшов на очно-дистанційну форму навчання на постійній основі майже для всіх категорій керівних працівників і спеціалістів ДСЗ. Це дасть змогу у п.р. збільшити контингент слухачів до 2 тис. осіб, а з 2018 р. –– до 2,5 тис., або майже на третину порівняно з 2016 р. 

IMG_7985.JPG


2. Забезпечено в основному науково-методичний супровід з актуальних питань функціонування ДСЗ, виконано низку планових і позапланових науково-прикладних розробок на замовлення ДСЗ (ЦА) та ЦПТО, надано аналітичні матеріали і консультації з питань соціального захисту населення від безробіття, інституційного, ресурсного та кадрового забезпечення державних служб зайнятості європейських країн.

3. Поновлено підвищення кваліфікації безробітних громадян за спеціальністю «Організація підприємницької діяльності». Інститут успішно пройшов конкурс, оголошений Київським міським і Київським обласним центрами зайнятості за програмами, розробленими викладачами кафедр.

4.  Розпочав роботу  (після 9-річної перерви) Центр бізнес-освіти,
ІТ-підприємництва та інновацій. Для забезпечення його діяльності додатково виділено чотири посади: проректора з науково-педагогічної роботи, директора та два методиста вищої категорії.

ІІ. Освітня і наукова діяльність

1. За період 2012–2016 рр. і 6 міс. п.р. підготовлено студентів за всіма освітніми ступенями 1137 осіб, із них за кошти фізичних осіб 450, або майже 40%. Кожного року спостерігається більш-менш стійка тенденція до збільшення частки осіб, які навчаються за контрактом.

2. Інститут черговий раз у 2013 р. акредитовано МОН України за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня, що дозволило здійснювати підготовку магістрів та аспірантів, а також зараховувати стаж і нараховувати відповідну заробітну плату науково-педагогічним працівникам (сертифікат серія РІ-ІІІ № 1124387 від 26.04.2013 р.)

3. Усі спеціальності магістратури своєчасно акредитовані (2012 р., 2017 р.), що дало змогу Інституту видавати випускникам дипломи магістра державного зразка.

4. Збільшено ліцензовані обсяги підготовки магістрів та започатковано заочну форму навчання (2013–2014 рр.) у магістратурі за спеціальностями: «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Психологія» і «Адміністративний менеджмент» (у 2015 р. проліцензовано нову спеціальність підготовки магістрів «Публічне управління та адміністрування»). 

Cer 001.jpg


5. Уперше в 2016 р. на замовлення НАДС розпочато підготовку
10 магістрів з числа державних службовців на спеціальність «Публічне управління та адміністрування». У п.р. зараховано на навчання 38 осіб.

6. Укладено угоду з Вищою лінгвістичною школою (м. Ченстохов,  Республіка Польща) про запровадження, починаючи з 2017–2018 н.р., програми «Подвійний диплом» для бакалаврів напряму підготовки «Менеджмент».
У найближчій перспективі запровадження цієї програми для магістрів «Публічного управління та адміністрування», а також інших спеціальностей.

7. Налагоджено співпрацю з Київським міським відділенням соціального захисту інвалідів. За кошти цього Фонду навчається 10 осіб.

IMG_6910.JPG


8. Отримано ліцензію на підготовку аспірантів за чотирма спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування» і «Психологія» (наказ МОН України від 30.05.2016 № 590).

9. Відкрито та розпочато роботу спеціалізованої вченої ради
К 26.891.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.00.03 та 08.00.07 (наказ МОН України від 21.12.2015 № 1328). Відбулося три успішних захисти, у жовтні п.р. –– захищаються ще два аспіранти, які виконали свої дослідження в Інституті.

10. Відкрито докторантуру за спеціальностями 051 «Економіка» та 281 «Публічне управління та адміністрування».

11. Продовжено поповнення бібліотеки навчальною літературою: придбано навчальної, методичної літератури та періодичних видань на загальну суму більш ніж 452 тис. грн., або 3618 примірників книг. Кількість спеціальної літератури збільшено з 14,8 до 17,5 тис. примірників, або на 18%. Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» забезпечена літературою з нуля і налічує 1150 примірників.

ІІІ. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій та матеріальної бази освітньої і наукової діяльності

1. Створено комп’ютерний клас в читальній залі бібліотеки на 10 комп’ютерних місць.

IMG_8728.JPG


2. Повністю замінені на більш сучасні комп’ютери в 109 і 308 ауд.
(28 од.).

3. На всіх комп’ютерах Інституту (в класах, аудиторіях, кабінетах) оновлена операційна система і програмне забезпечення. Окремі комп’ютери модернізовані (додана оперативна пам’ять).

4. Розширено площі бібліотеки майже на ­­­­40 кв. метрів.

5. За п’ять років освоєно капітальних видатків на загальну суму більш, ніж 3 млн грн. Зокрема, здійснено реконструкцію центрального входу і пандуса, утеплено стіни навчального корпусу і гуртожитку. До кінця п.р. буде завершено капітальний ремонт цокольного поверху учбового корпусу (на суму майже 6 млн грн). У подальшому (за умов фінансування) планується додатково обладнати дві аудиторії, один комп’ютерний клас, тренажерну залу для студентів, слухачів і співробітників, а також господарські приміщення загальною площею майже 800 кв. метрів. Буде реконструйовано фасад лівої частини навчального корпусу.

6. З метою поліпшення умов проживання студентів і слухачів у гуртожитку за 2012–2017 рр. освоєно майже 1,4 млн грн. Зокрема, придбано додатково і замінено застарілі ліжка, шафи, матраци, електричні плити, відновлено вентиляцію в усіх кімнатах, відремонтовано сантехнічне обладнання тощо. У п.р. буде замінено 28 мансардних вікон третього поверху і виконано капітальний ремонт даху на суму майже 700 тис. грн. 

IMG_8726.JPG


ІV. Зміцнення кадрового потенціалу та матеріального
забезпечення працівників

За період з 2012 р. збільшено кількість працівників із науковим ступенем «доктор наук» з 11 до 16 осіб, або з 15% до 27% від загальної кількості науково-педагогічних і наукових працівників. Усі кафедри очолюють доктори наук з відповідними спеціальностями, великим життєвим, викладацьким і управлінським досвідом.

Уперше, з 2013 р. працівники Інституту отримали можливість навчатися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на всіх рівнях –– від бакалавра до доктора філософії. Скористалися такою можливістю 9 осіб, у т.ч. на бакалавраті –– 1, магістратурі –– 6, аспірантурі –– 2. У ц.р. ще 6 наших співробітників навчатимуться за кошти Фонду.

Середньомісячна заробітна плата за останні пять років (з 01.01.2012 по 01.01.2017) зросла з ­­­4585 до ­­­7393 грн, або на 61% у т.ч. для керівного складу на 62%, для інших працівників на 53%. Розрив в оплаті праці між цими категоріями у 2016 р. становив 1,8 рази проти 1,7 рази у 2012 р.

За цей період матеріальну допомогу на оздоровлення та інші виплати (згідно колективного договору) надано на загальну суму 1 млн 720 тис. грн, або 11393 грн у розрахунку на одну особу, що в середньому за рік становить
2279 грн.

Основні напрями розвитку ІПК ДСЗУ
на період 2017–2022 рр.

1. Започаткувати новітні напрями і сучасні форми освітньої діяльності серед персоналу ДСЗ, у т.ч. для Центрального апарату, безробітних, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, державних службовців та інших категорій населення, що потребують сучасних компетентностей шляхом безперервного навчання.

2. Розвивати багатовекторність в діяльності Інституту в таких напрямах: а) науково-прикладні дослідження процесів і явищ на ринку праці і зайнятості; б) підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів ДСЗ;
в) підготовка кадрів для Служби і національної економіки; г) комерціалізація освітніх програм і бізнес-проектів серед юридичних і фізичних осіб, у т.ч. серед трудових мігрантів, безробітних та інших категорій населення.

3. Концентрація ресурсів і творчих зусиль на реалізацію Концепції освітньої і наукової діяльності Інституту на 2017–2022 рр. та заходів на її виконання, розроблених колективом і схвалених вченою радою 26 липня 2017 р. (див. сайт http://ipk.edu.ua – розділ «Наукова робота», підрозділ «Рішення вченої ради Інституту».)

4. Запровадження ефективної системи заохочення викладачів до наукової і методичної роботи, до сучасного професійного розвитку, реалізації творчого потенціалу й критеріїв оцінювання кафедр і кожного науково-педагогічного працівника.

5. Вжиття організаційних заходів щодо стимулювання співробітників і студентів до участі у програмах міжнародної академічної мобільності, підготовки публікацій в авторитетних національних і міжнародних виданнях.

6. Забезпечення сприятливого середовища для інноваційних змін, спрямованих на вдосконалення освітньої і наукової діяльності, на всебічний розвиток персоналу Інституту.

7. Створення належних умов для розвитку органів громадського самоврядування, дотримання принципів академічної доброчесності, збереження і примноження культурних традицій українського народу, виховання патріотизму й національної самосвідомості, толерантності до інших культур і релігій.

 

Очікувані результати

 

1. Перетворити очно-дистанційну форму підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів ДСЗ у тренінговий центр безперервного навчання з метою випереджального розвитку їх компетентностей і примноження людського капіталу Служби в цілому.

2. Збільшити контингент слухачів, які підвищують кваліфікацію за цією формою навчання, з 2000 до 2500 осіб на рік. Це, у свою чергу, буде підставою для збільшення кількості науково-педагогічних працівників, порівняно з 2016 р. на 7 осіб.

3. Запровадити кращі практики європейських закладів освіти з підготовки кадрів та підвищення кваліфікації персоналу служб зайнятості, в т.ч. із запрошенням викладачів із споріднених навчальних закладів та стажуванням слухачів ЦПК у закордонних організаціях.

4. Стати одним з провідних осередків в Україні з питань дослідження структурних зрушень ринку праці із запровадженням безвізового режиму; регулювання зайнятості населення в умовах соціально-економічної нестабільності; реалізації трудового потенціалу осіб з особливими потребами; розвиток людського капіталу в умовах цифрової економіки; управління трудовою й освітньою міграцією молоді; реінтеграції українських мігрантів до внутрішнього ринку праці тощо.

5. Досягти стійкої позитивної репутації Інституту в суспільстві, зайнявши свою нішу на ринку бізнес-освіти, ІТ-підприємництва та інновацій різних категорій населення, в т.ч. й серед тих, що звертаються за послугами в базові та регіональні центри зайнятості України.

6. Забезпечити доступність освіти за програмами «Подвійного диплому» для бакалаврів і магістрів усіх спеціальностей шляхом співпраці, в першу чергу з польськими і німецькими колегами.

7. Збільшити удвічі частку осіб, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб від загального контингенту студентів  –– до 80% проти 40% у середньому за 2012–2017 рр.

8. Включити журнали «Ринок праці та зайнятість населення», «Державно-управлінські студії, «Публічне управління та адміністрування: теорія і практика» до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань.

9. Підвищити частку платних освітніх та інших послуг від загального фінансування виконавчою дирекцією Фонду ДСЗ (ЦА) на утримання Інституту до 25% проти 9% у 2016 р., тобто на 16 відсоткових пункти.


Можливі ризики щодо очікуваних результатів

Перегляд засновником, або уповноваженим ним органом, зазначених пріоритетних напрямів та багатовекторності в діяльності Інституту, недотримання принципів його автономності й академічної свободи.


 Моя біографічна довідка:  

05.1968 –– 06.1970 – служба в лавах Радянської Армії;

09.1970 –– 02.1975 – студент Дніпропетровського сільськогосподарського  інституту, закінчив з відзнакою економічний факультет за спеціальністю економіка та організація сільського господарства;

02.1975 –– 10.1975 – головний економіст колгоспу ім. Б. Хмельницького (с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області);

10.1975 –– 10.1986 – працював на різних посадах у молодіжній громадській організації (Нікопольський район, м. Дніпропетровськ, м. Київ);

10.1986 –– 09.1989 – навчався в аспірантурі Вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ (м. Москва), захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю  політична економія;

11.1989 –– 05.1991 – завідувач навчально-методичного відділу Інституту підготовки кадрів при молодіжній громадській організації (м. Київ);

05.1991 –– 04.1992 – завідувач сектору Комітету з питань соціального розвитку села при Раді Міністрів УРСР (м. Київ);

05.1992 –– 01.1997 – заступник генерального директора Українського державного Фонду підтримки селянських (фермерських) господарств (м. Київ);

01.1997 –– 10.2009 – головний спеціаліст, завідувач сектору, заступник начальника Управління координації здійснення аграрної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, присвоєно третій ранг державного службовця;

11.2009 –– до тепер – професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, ректор Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. 

last page 001.jpg