Програма кандидата на посаду ректора ІПК ДСЗУ

Програма кандидата на посаду ректора Інституту

підготовки кадрів ДСЗ України, доктора економічних наук,

професора Божидарніка Тараса Вікторовича

 

Маючи попередній цінний досвід роботи на педагогічній ниві та органах виконавчої влади та комерційних структурах, розуміючи потреби ринку праці та вимоги бізнесу, вважаю необхідним на посаді ректора працювати чесно, прозоро, професійно та за принципом «Інноваційність змісту освіти, як основа розвитку Інституту підготовки кадрів ДСЗ України!».

За даними Інформаційного освітнього ресурсу «Освіта.ua», що склав консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2017 року, зазначено ІПК на 240 позиції. Вірю, що спільними зусиллями всього колективу вже у 2018 році ми увійдемо до рейтингу «ТОП 200». Звісно для досягнення цього та кращого рівня необхідно спільно, фахово та віддано всім колективом працювати і вирішувати багато завдань на наступні роки. Якщо коротко, то зупинюсь на кількох цілях та ідеях, втілення яких необхідно реалізувати:

1. Концептуально переформатувати свідомість і відношення всього професорсько-викладацького складу і допоміжного персоналу, що головний роботодавець та партнер – це студент. Однозначно не допускати ніяких навіть натяків чи проявів корупційних діянь з боку колективу інституту та всіляко зміцнювати позитивний імідж вузу.

2. Налагодити тісніші партнерські відносини з Державною службою зайнятості України, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, Міністерством закордонних справ, Верховною Радою України та іншими державними інституціями для спільних освітніх проектів, заходів та програм.

3. Суттєво підвищити рівень викладання дисциплін в вузі, використовуючи найкращий світовий досвід і сучасні інноваційні та інтерактивні технології, крім того постійно запрошувати до студентів на лекції та практичні заняття посадовців ДСЗ, дипломатів, політиків, бізнесменів, громадських діячів, представників влади. Систематично проводити для студентів виїзні заняття на виробничі та комерційні підприємства України та Києва зокрема, а в перспективі (за необхідністю) відкривати філії кафедр при установах-партнерах.

4. В перспективі докласти зусиль для відкриття нових спеціальностей: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа» та інших.

5. Сприяти викладачам в закордонному стажуванні у провідних вузах Європи, а для студентів реалізувати програми подвійного диплому по магістерських програмах з вузами Португалії, Великобританії, Німеччини та Польщі, з якими сформовані мої багаторічні партнерські відносини. 

6. Максимально сприяти колегам в матеріальному та моральному заохоченні, справедливому преміюванні та кар’єрному рості, в просуванні наукових досліджень через впровадження їх напрацювань в реальні проекти, в т.ч. лобіюючи державне та/або альтернативне фінансування на наукові розробки, видання монографій, посібників, підручників, безкоштовні публікації в зарубіжних виданнях, тощо.

7. Зареєструвати при вузі громадську організацію "Клуб прогресивного бізнесу" та/або створити "Асоціацію випускників ІПК", що дещо посилить статус дипломованого фахівця і дозволить приймати участь в додаткових міжнародних грантах та збільшити контингент студентів.

8. Запровадити та/або продовжувати гарні традиції проведення виховних заходів для молоді: «День народження Інституту», «День студента», «День управлінця», «День психолога», «Міс інститут», «День козацтва», «День захисту дітей», «Турнір  по міні футболу за Кубок ректора», різноманітні концерти, спортивні та культмасові заходи, квести, тощо.

9. Зміцнювати матеріальну базу Інституту, не допускати нераціонального використання майна та енергоносіїв. Щороку оновлювати 1-2 аудиторії під сучасні освітні вимоги та техніки світового рівня.

10. Розвивати при Інституті Центр бізнес-освіти та розвитку підприємництва, залучаючи фінансові та інші ресурси для максимально ефективного його функціонування.

11. Посилити співпрацю з студентським науковим товариством, студрадою і студентським профкомом для проведення спільних заходів і проектів: міжнародні конференції, форуми, круглі столи, гранти, наукові дебати, конкурси, пізнавальні поїздки за кордон у вузи-партнери, тощо.

12. Сприяти в організації безкоштовного додаткового вивчення англійської та інших мов викладачам, допоміжного персоналу і студентам ІПК, залучаючи за міжнародними програмами носіїв мови.

13. Завжди віддано лобіювати інтереси вузу в програмах і грантах, які стосуються наукової, навчальної і міжнародної освітньої діяльності.

14. Посилити досягнення у вузі по всіх показниках діяльності, зміцнюючи співпрацю з владою, бізнесом, студентством, громадськими організаціями, міжнародною спільнотою та грантодавцями.

15. Забезпечити прийом іноземних студентів на навчання до Інституту, що значно зміцнить престиж вузу та його матеріальний стан, в т.ч. через налагодження співпраці з Управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки та ін. партнерами.

16. Максимально забезпечити здоровий психологічний клімат в колективі, створивши за принципами демократії та поваги, комфортні умови для роботи, відпочинку, дозвілля, самореалізації і навчання.