23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Войтович Радмила Василівна

Войтович Радмила Василівна


ВОЙТОВИЧ РАДМИЛА ВАСИЛІВНА


Народилась 1 травня 1975. Філософ, фахівець у сфері державного управління, глобалістики та міжнародних відносин.

У 1997 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченко. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємозв’язок ідеології, технології та стилю у державному управлінні», у 2009 році докторську дисертацію за темою «Вплив глобалізації на систему державного управління». У 2010 році присвоєно вчене звання професор.

З 1997 року по серпень 2016 року працювала в Національній академії державного управління при Президентові України на кафедрі філософії та методології державного управління на посаді доцента та з 2009 року на посаді професора. У 2013 заснувала й очолила кафедру державної служби та кадрової політики, а з 2014 по 2016 р. очолила кафедру філософії, теорії та історії державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України. З лютого 2017 року проректор з наукової роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 19 грудня 2017 року обрана ректором Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Р. В. Войтович має значний досвід наукової, організаційної та науково-педагогічної роботи, регулярно бере участь у заходах з підвищення кваліфікації державних службовців. Брала активну участь у розробці проектів Законів України «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади», Адміністративно-процесуального кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до положень про центральні органи виконавчої влади», «Про систему центральних органів виконавчої влади» та Концепції проекту Закону України «Про лобіювання». Член робочої групи з підготовки нової редакції закону України «Про державну службу» (2015).

Регулярно виступає експертом у діяльності Комітетів Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України. Керівник міжнародного проекту «Вплив глобалізації на глобальну безпеку сучасного світу» (2011-2015) (Англія). Керівник секції «Глобальна безпека та локальні конфлікти на пострадянському просторі» в рамках підготовки до Світового політичного форуму. Експерт-радник з питань глобальної безпеки Державного секретаря з безпеки та оборони Латвії (2011-2014). Керівник центру дослідження проблем публічного управління. Директор міжнародного інституту глобалістики.

Член експертної ради ДАК з державного управління. Голова Спеціалізованої вченої ради. Член Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

Головний редактор журналів «Державно-управлінські студії», «Економіка та держава: серія державне управління», «Філософія публічного управління», міжнародного англомовного видання «Global state», член редколегії ряду журналів та збірників у галузі державного управління.

Член цільової команди реформ. Член Експертно-наукової ради Національного агентства України з питань державної служби. Член Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Автор понад 350 публікацій, у тому числі 30 монографій, 25 навчально-методичних посібників з проблем філософії, політології, міжнародних відносин та державного управління. Лауреат Міжнародної премії  «EBA. Achievements-2017» у номінації «The Name in Science – 2017» за книгу Voitovych R. «Global Constructs for the Development of the Modern World».