Колесник Ірина Анатоліївна

Колесник Ірина Анатоліївна

Kolesnick IA.jpg

Проректор з науково-педагогічної роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидат економічних наук, доцент.

Одержала вищу освіту в Підільській державній аграрно-технічній академії в 1998 році за спеціальністю «Аграрний менеджмент». У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Трансформація земельних відносин в аграрній сфері».

Загальний стаж педагогічної роботи 13 років, у тому числі на посадах заступника директора Інституту міжнародних відносин та декана економічного факультету Київського міжнародного університету.

В Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України працює з 2011 року.

Є автором близько 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 навчально-методичних посібників з грифом МОН (у співавторстві).

Працювала в Празькому інституті підвищення кваліфікації за програмою «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» (2016 рік).

Сфера професійних інтересів: міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини.