21.01.2019
28  січня  2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категоріями
09.01.2019

Заняття для фахівців відділів організації надання послуг роботодавцям БЦЗ та філій ОЦЗ

20.12.2018
26 грудня 2018 р. відбудеться засідання Вченої ради Інституту

Загальна інформація

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ) було засновано Міністерством праці УРСР та Президією Союзу молодіжних організацій України у липні 1991 року як Інститут соціального управління та зайнятості молоді. В травні 1993 року наказом Міністерства праці України він був реорганізований в Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 

Метою створення унікального за своєю спрямованістю вищого навчального закладу була підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації конкурентоспроможних фахівців для новоствореної організації – Державної служби зайнятості України, а також науково-методичне забезпечення її діяльності.

ІПК ДСЗУПріоритети та головні напрями діяльності Інституту

  • підготовка за обраними спеціальностями висококваліфікованих фахівців відповідного освітнього ступеня за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших коштів фізичних і юридичних осіб;
  • післядипломна освіта, зокрема підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Мінсоцполітики, інших юридичних і фізичних осіб;
  • підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • вивчення, узагальнення та поширення серед здобувачів освіти передового досвіду діяльності державної служби зайнятості;
  • виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем ринку праці та зайнятості населення, надання соціальних послуг та соціального захисту населення від безробіття;
  • науково-методичне забезпечення діяльності центрів зайнятості та центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;
  • інтеграція освіти, наукових розробок і практик до світового та європейського просторів.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», науковим ступенем «доктор філософії» за такими спеціальностями:

«Менеджмент»

«Психологія»

«Економіка»

«Публічне управління та адміністрування»

«Соціальна робота»Наказом МОН України від 21.12.2015 №1328 в Інституті створено спеціалізовану вчену раду К 26.891.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

 

ІПК ДСЗУ є засновником і видавцем двох наукових періодичних видань: науково-практичного журналу «Ринок праці та зайнятість населення» та міжнародного науково-практичного журналу «Економіка та держава», що є фаховими виданнями з економіки.

 

Новітні технології навчання, інноваційні авторські курси та методики, ґрунтовні наукові праці викладачів та їхній багаторічний досвід викладацької роботи, унікальна матеріальна база, найсучасніше навчальне обладнання є запорукою здобуття студентами якісної сучасної освіти, всебічної теоретичної та практичної підготовки.


Студенти.JPG

Серед науково-педагогічних працівників частка докторів наук, професорів складає 32,1%, кандидатів, доцентів – 62,3%. В активі науково-педагогічних працівників понад 15 авторських свідоцтв і патентів. Лише за три останніх роки викладачі та науковці ІПК ДСЗУ підготували і видали 28 монографій, 62 підручники, навчальних посібників і курсів лекцій, зокрема 9 найменувань з грифом Міністерства освіти і науки України, а також понад 150 найменувань науково-методичних розробок із профорієнтації, які використовуються не тільки в навчальному процесі, але й у практичній діяльності регіональних і базових центрів зайнятості.

Загалом майже 30 осіб в минулому працювали в органах державної виконавчої влади – Секретаріаті Кабінету Міністрів України, в апараті міністерств, очолювали галузеві профспілки національного рівня, інші громадські організації, працювали в міжнародних проектах і організаціях, у тому числі одна особа – національним координатором Міжнародної організації праці в Україні; 4 викладачі працювали заступниками міністрів, 2 – начальниками управлінь, один – заступником голови обласної державної адміністрації.