Вступникам

Вступникам

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України

оголошує у 2020 році набір вступників

для здобуття

 

освітніх ступенів бакалавра й магістра

 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

 

на базі повної загальної середньої освіти

 
 1. Набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс проводиться за такими спеціальностями:
Спеціальність Термін навчання Форма навчання Сертифікати УЦОЯО (Вступні іспити) Кількість балів
073 Менеджмент 4 роки денна, заочна Українська мова та література Математика Історія України або Географія Не менше 100 балів
053 Психологія 4 роки денна, заочна Українська мова та література Біологія Іноземна мова або Математика
051 Економіка 4 роки денна, заочна Українська мова та література Математика Географія або Іноземна мова
  У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, з іноземної мови – вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років.  
 1. Набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс проводиться в такі строки:
денна форма навчання
Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня – 30 серпня
Прийом документів, сертифікати ЗНО від 13 липня до 18.00 годині 22 липня
Прийом документів, співбесіди, вступні іспити від 13 липня до 18.00 годині 16 липня
Строки проведення співбесіди 16-18 липня
Строки проведення іспитів 16-22 липня
Оприлюднення рейтингового списку: 3 серпня
Зарахування вступників до 30 серпня
  – заочна форма навчання
Етапи вступної кампанії Строки
І етап ІІ етап ІІІ етап
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня – 30 серпня
Прийом документів 13 липня – 3 серпня 4 серпня – 21 серпня 26 серпня – 16 вересня
Строки проведення співбесіди 3-15 серпня 25 серпня – 2 вересня 17-8 вересня
Строки проведення іспитів
Оприлюднення рейтингового списку 17 серпня 3 вересня 29 вересня
Зарахування вступників 18 серпня 4 вересня 30 вересня
    на старші курси  
 1. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на старші курси (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь (рівень) вищої освіти.
  на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 1. Набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на старші курси проводиться за такими спеціальностями:
Спеціальність Термін навчання Форма навчання Вступні іспити
051 Економіка 2 – 3 роки денна, заочна Фаховий іспит Додаткові вступні випробування* Українська мова і література; Математика або історія України
073 Менеджмент 3 роки денна
053 Психологія 3 роки денна, заочна Фаховий іспит Додаткове вступне випробування* (Українська мова і література)
  у формі зовнішнього незалежного оцінювання; приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2091 та 2020 років  
 1. Для вступу на старші курси для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:
денна форма навчання
Етапи вступної кампанії Строки
І етап ІІ етап
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня – 30 серпня
Прийом документів від 13 липня до 18.00 годині 22 липня від 23 липня до 18.00 годині 21 серпня
Строки проведення фахових випробувань 23-30 липня 25 серпня – 2 вересня
Оприлюднення рейтингового списку 31 липня 3 вересня
Зарахування вступників 4 серпня 4 вересня
 заочна форма навчання
Етапи вступної кампанії Строки
І етап ІІ етап ІІІ етап
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня – 30 серпня
Прийом документів 13 липня – 3 серпня 4 серпня – 21 серпня 26 серпня – 18 вересня
Строки проведення співбесіди 3-15 серпня 25 серпня – 2 вересня 21-30 вересня
Строки проведення іспитів
Оприлюднення рейтингового списку 17 серпня 3 вересня 1 жовтня
Зарахування вступників 18 серпня 4 вересня 2 жовтня
  на базі раніше здобутого ступеня вищої освіти
 1. Набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на старші курси проводиться за такими спеціальностями:
Спеціальність Термін навчання Форма навчання Вступні іспити
051 Економіка 3 роки заочна Фаховий іспит Додаткове вступне випробування (Українська мова і література)
053 Психологія заочна
 
 1. Для вступу на старші курси для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі раніше здобутого такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки
І етап ІІ етап ІІІ етап
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня – 30 серпня
Прийом документів 13 липня – 3 серпня 4 серпня – 21 серпня 26 серпня – 18 вересня
Строки проведення співбесіди 3-15 серпня 25 серпня – 2 вересня 21-30 вересня
Строки проведення іспитів
Оприлюднення рейтингового списку 17 серпня 3 вересня 1 жовтня
Зарахування вступників 18 серпня 4 вересня 2 жовтня
    ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА   на базі освітнього ступеня бакалавра  
 1. Набір на навчання проводиться за такими спеціальностями:
Спеціальність Термін навчання Форма навчання Вступні іспити
на основі освітнього ступеня бакалавра
073 Менеджмент   Освітні програми:   – Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування – Менеджмент підприємницької діяльності – Менеджмент у закладах охорони здоров’я 1,5 роки (споріднені) денна, заочна Фахове випробування Єдиний вступний іспит з іноземної мови*
1,10 років (неспоріднені) денна, заочна
051 Економіка   Освітні програми:   – Управління персоналом та економіка праці – Муніципальна економіка та управління – Кар’єрне консультування – Економіка проектної діяльності 1,5 роки (споріднені) денна, заочна Фахове випробування Єдиний вступний іспит з іноземної мови*
1,10 років (неспоріднені) денна, заочна
053 Психологія   Освітня програма:   – Психологія праці та управління – Клінічна психологія 1,5 роки (споріднені) денна, заочна Фахове випробування Єдиний вступний іспит з іноземної мови*
1,10 років (неспоріднені) денна, заочна
281 Публічне управління та адміністрування   Освітні програми:   – Публічне адміністрування у соціальній сфері – Публічне адміністрування та публічна служба – Місцеве самоврядування та управління територіальною громадою – Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я 1,5 роки   денна, заочна Фахове випробування Єдиний вступний іспит з іноземної мови*
* єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, який організовує Український центр оцінювання якості освіти  
 1. Набір на навчання за всіма формами навчання проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня – 30 серпня
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови від 12 травня до 18:00 5 червня
Складання додаткових фахових випробувань 6-29 травня
6-24 липня
Прийом документів:  
На основі вступних іспитів для осіб, які мають право відповідно до розділу VIII цих Правил прийому 17-25 червня
На основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови 6-22 липня
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 1 липня
Фахові випробування 6-22 липня
Оприлюднення рейтингового списку 19 серпня
Зарахування вступників 21 серпня
        на базі освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
 1. Набір на навчання за такими спеціальностями:
Спеціальність Термін навчання Форма навчання Вступні іспити
073 Менеджмент   Освітні програми:   – Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування – Менеджмент підприємницької діяльності – Менеджмент у закладах охорони здоров’я 1,10 років денна, заочна Фахове випробування Іноземна мова
051 Економіка   Освітня програма:   – Управління персоналом та економіка праці – Муніципальна економіка та управління – Кар’єрне консультування – Економіка проектної діяльності 1,10 років денна, заочна Фахове випробування Іноземна мова
053 Психологія   Освітня програма:   – Психологія праці та управління 1,10 років денна, заочна Фахове випробування Іноземна мова
281 Публічне управління та адміністрування   Освітні програми:   – Публічне адміністрування у соціальній сфері – Публічне адміністрування та публічна служба – Місцеве самоврядування та управління територіальною громадою – Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я 1,5 роки денна, заочна Фахове випробування Іноземна мова
 
 1. Набір на навчання за всіма формами навчання проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки
І етап ІІ етап
Прийом документів 1 червня – 1 липня 1 липня – 3 серпня
Строки проведення фахових випробувань 2-15 липня 4-17 серпня
Оприлюднення рейтингового списку 16 липня 19 серпня
Зарахування вступників 20 липня 21 серпня
  ДОДАТКОВИЙ НАБІР ДО МАГІСТРАТУРИ   Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за заочною формою навчання за всіма спеціальностями, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, додаткові, в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки
Прийом документів 1-10 вересня
Проведення вступних випробувань 11 -16 вересня
Оприлюднення рейтингового списку вступників 17 вересня
Зарахування вступників 18 вересня
    ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ  
 1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі в електронній або паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Інституту. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 
 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами.
  До заяви вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
 • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступників для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями на основі освітнього ступеня бакалавра);
 • особи, які вступають на навчання за ваучером – ваучер.
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
ВАЖЛИВО! Всі копії завіряються безпосередньо приймальною комісією.
З 9.00 12 травня 2020 року по 18.00 5 червня 20202 року триває реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) за технологією зовнішнього незалежного оцінювання.
 
Для успішної реєстрації Вам необхідно надіслати на електронну адресу: pk-ipkdszu@ukr.net скановані копії або фотокопії:
 

-заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідної для оформлення екзаменаційного листка;

-документа, що посвідчує особу (паспорт);

-облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

-довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома (для осіб, які завершують навчання у 2020 році);

-документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);

-фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

-медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ).

 
У темі електронного листа обов’язково вкажіть  Ваше прізвище, ім’я, по батькові.
 
В тексті листа обов’язково вкажіть Ваше прізвище, ім’я, по батькові; номер облікової картки платника податків (за наявності).
 
Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.
 
У разі успішної реєстрації Вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.
 
Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
 
ВАЖЛИВО! Якщо в екзаменаційному листку Ви виявите помилку, зверніться до Приймальної комісії Інституту за тел. (093) 969 58 99
 
або ел. поштою: pk-ipkdszu@ukr.net
 
Якщо ж під час перевірки Приймальною комісією документів буде установлено, що Ви не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.
 
ВАЖЛИВО! Якщо Ви не маєте доступу до електронних ресурсів, зверніться до Приймальної комісії Інституту за тел. (093) 969 58 99 для реєстрації в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

оголошує у 2019 році набір вступників для здобуття освітнього ступеня магістра

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ДЕРЖСЛУЖБИ

 

на базі освітнього ступеня бакалавра

Набір на навчання за спеціальністю:

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма:

– Публічне адміністрування та публічна служба

1,4 роки

заочна

Фахові випробування*

Іноземна мова**

* у формі вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління

** єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, який організовує Український центр оцінювання якості освіти

Набір на навчання за всіма формами навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

13 травня –

до 18:00 03 червня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань

13-31 травня 2019 року

05-26 липня2019 року

Прийом заяв та документів:

 

На основі вступних іспитів для осіб, які мають право відповідно до розділу VIII цих Правил прийому

17-25 червня 2019 року

На основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови

10-23 липня 2019 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (на базі Українського центру оцінювання якості освіти)

02 липня 2019 року

Фахові вступні випробування (на базі Інституту)

05-26 липня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку

19 серпня 2019 року

Зарахування вступників

до 23 серпня 2019 року

на базі освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Набір на навчання за спеціальністю:

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма:

– Публічне адміністрування та публічна служба

1,4 роки

заочна

Фахові випробування*

Іноземна мова

* у формі вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління

Набір на навчання за всіма формами навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки

Прийому заяв та документів

18 червня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

18 липня 2019 року

Проведення вступних випробувань

19 липня – 05 серпня

2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

06 серпня 2019 року

Зарахування вступників

до 23 серпня 2019 року

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

В ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Інституту (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Інституту. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

– документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами.

 

До заяви вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступників, які вступають на базі освітнього ступеня бакалавра);

– копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– довідку з місця роботи;

–  копію трудової книжки (завірену у встановленому порядку);

– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Програми вступних випробувань:

Додатковий іспит «Основи економіки»

Фаховий іспит «Основи держави і права»

Фаховий іспит співбесіда

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Зразок довідки з місця роботи